Vårbilderbild1Vårbilderbild2Vårbilderbild3Vårbilderbild4Vårbilderbild5Vårbilderbild6Vårbilderbild7Vårbilderbild8Vårbilderbild9Vårbilderbild10Vårbilderbild11Vårbilderbild12Vårbilderbild13Vårbilderbild14Vårbilderbild15Vårbilderbild16Vårbilderbild17Vårbilderbild18Vårbilderbild19Vårbilderbild20

Välkommen till Miljösamverkan östra Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg är den lokala myndigheten för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Vi är organiserade som ett kommunalförbund med kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg Skövde och Tibro som medlemmar.

Aktuellt

I maj är det dags att lämna in lantbruksplast för återvinning

Svepretur har nu en insamlingslista på sin webbplats. 03 april 2014

Vätterns vattenskyddsområde

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter. Den försörjer ca 265 000 människor med dricksvatten. 01 april 2014

Dags att redovisa mätning av radon i bostadsrätter i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro samt i hyresrätter i Karlsborg

Fastighetägare har fått brev från oss med uppmaning att redovisa radonmätningar. Redovisningen ska göras till oss senast den 31 maj 2015. 31 mars 2014

Du tvättar väl din bil på ett miljösmart sätt!

Ta för vana att tvätta bilen i en "gör-det-själv-hall" eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut. 14 mars 2014

Vi har inspekterat egenkontrollen (enligt miljöbalken) hos 34 olika företag

Fler företag har numera en dokumenterad egenkontroll. 14 mars 2014

51 gårdar med djurhållning i trakten av Vartofta i Falköpings kommun har inspekterats

Syftet var att se till att lagstiftningen följs angående bland annat gödselhantering och kemiska behömpningsmedel. 13 mars 2014

Vi har gjort livsmedelskontroller hos 140 restauranger och gatukök

Helhetsbedömningen är att de allra flesta restaurangerna som besökts lever upp till lagstiftningens krav. 13 mars 2014
Fler nyheter
Kontakt
Miljösamverkan östra Skaraborg
Hertig Johans torg 2
Kundtjänst
Tfn: 0500-49 36 30

Tfn tid
Mån-fre 8.00-11.30, 12.30-16.00
Postadress
Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Kontaktpersoner