Vårbilderbild1Vårbilderbild2Vårbilderbild3Vårbilderbild4Vårbilderbild5Vårbilderbild6Vårbilderbild7Vårbilderbild8Vårbilderbild9Vårbilderbild10Vårbilderbild11Vårbilderbild12Vårbilderbild13Vårbilderbild14Vårbilderbild15Vårbilderbild16Vårbilderbild17Vårbilderbild18Vårbilderbild19Vårbilderbild20

Välkommen till Miljösamverkan östra Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg är den lokala myndigheten för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Vi är organiserade som ett kommunalförbund med kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg Skövde och Tibro som medlemmar.

Aktuellt

54 lantbruk i trakten av Floby i Falköpings kommun, har inspekterats

Syftet var att kontrollera att lagstiftningen följs när det gäller bland annat gödselhantering och hantering av kemiska bekämpningsmedel. 24 april 2014

Vi har kontrollerat livsmedelshanteringen hos 19 bagerier

Vi har även skickat informationsbrev till 103 företag, föreningar, kommunala verksamheter med flera som eventuellt hanterar livsmedel. 24 april 2014

I maj är det dags att lämna in lantbruksplast för återvinning

Svepretur har nu en insamlingslista på sin webbplats. 03 april 2014

Vätterns vattenskyddsområde

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter. Den försörjer ca 265 000 människor med dricksvatten. 01 april 2014

Dags att redovisa mätning av radon i bostadsrätter i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro samt i hyresrätter i Karlsborg

Fastighetägare har fått brev från oss med uppmaning att redovisa radonmätningar. Redovisningen ska göras till oss senast den 31 maj 2015. 31 mars 2014
Fler nyheter
Kontakt
Miljösamverkan östra Skaraborg
Hertig Johans torg 2
Kundtjänst
Tfn: 0500-49 36 30

Tfn tid
Mån-fre 8.00-11.30, 12.30-16.00
Postadress
Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Kontaktpersoner