Protokoll

Här finns protokoll från Miljönämnden östra Skaraborgs sammanträden. En del beslut i protokollen innehåller personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PUL) får inte personuppgifter publiceras på Internet, därför har dessa uppgifter dolts.

  • Bygg- och miljönämnden i Karlsborg fattade beslut i ärenden som gällde Karlsborg till och med den 31 december 2012. Länk till tidigare protokoll hittar du här: Karlsborg.se
Skip Navigation Links.