Frågor och svar om Radon

Här listar vi frågor och svar kring radon och radonmätning.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller så bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Det enda sättet att få reda på vilken radonhalt som finns i din bostad är att mäta.

Hur kan man bli sjuk av radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor.

När radondöttrarna sönderfaller inuti våra lungor kan det orsaka skador på lungvävnaden samt avge strålning som senare kan orsaka lungcancer. Man räknar med att ca 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radonexponering.

Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas. Du kan alltså bli sjuk senare i livet om du utsätts för höga radonhalter nu.

Radon är lika farligt för alla, barn som vuxna. Däremot är rökare särskilt utsatta då det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radonexponering.

Var kan radon finnas?

Radon i bostäder kan komma ifrån tre källor - marken, vattnet och husets byggmaterial t.ex. blåbetong.

Nästan all mark innehåller radon vilket utgör en risk för förhöjda värden inomhus. Radon kommer oftast in i huset via otätheter såsom sprickor, rörgenomföringar, kulvertmynningar och liknanade.

Blåbetong har tillverkats i våra kommuner och det är därför ett vanligt förekommande byggmaterial i våra bostäder. Platåbergen i Falköpings och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höra halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Det är ovanligt med höga radonvärden i kommunalt hushållsvatten. Däremot kan bergborrade brunnar ge vatten med hög radonhalt, särskilt i områden där berggrundens uranhalt är förhöjd.

Vad är blåbetong?

Alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, började tillverkas 1929. Just alunskiffer användes vid framställningen, och detta visade sig efter hand innehålla mycket radium som ger ifrån sig så pass mycket radon att det kan bli ett problem i inomhusmiljön.

Blåbetongen var ett material som var enkelt att bygga med, och har främst använts som byggnadsmaterial i väggar, men det förekommer även i bjälklag. När forskningsrapporter började komma fram runt 70-talet beslutades att blåbetongen inte längre fick produceras. Fram till 1975 gick det att få tag på blåbetong, och det har konstaterats att det används som byggmaterial i hus fram till ca 1980.

Blåbetong har tillverkats i våra kommuner och är därför ett vanligt förekommande byggmaterial i många av våra bostäder.

Man kan tro att belåbetong är blå, men det är en lätt blå-grå nyans och det kan vara mycket svårt att avgöra endast på färgen huruvida det är blåbetong eller inte.

Måste man mäta?

För att få veta radonhalten i din bostad så måste du mäta, det finns inget annat sätt att få veta.

Det är du som fastighetsägare som själv avgör om du vill mäta eller inte. Miljösamverkan kommer inte att tvinga någon villaägare att mäta sin radonhalt. Däremot rekommenderar vi alla att mäta.

Alla flerbostadshus och hyresfastigheter måste mäta radonhalten i sina fastigheter och i vårt område är de flesta fastigheter nu kontrollerade. Har du som hyresgäst frågor kring din bostad så kontakta din hyresvärd.

Vad kostar det att mäta?

Ett paket med 2 dosor kostar runt 7-800kr.

Kontakta något av de verksamma laboratorierna för att få veta exakta priser.

Vad ska jag göra efter att jag har genomfört mätningen?

Om radonhalten är under 200Bq/m3 så behöver du inte göra något.

Om radonhalten i bostaden är högre så behöver du göra åtgärder för att minska halten. Kontakta en radonkonsult som kan se över vilka åtgärder du behöver göra i bostaden.

Hur kan jag minska min radonhalt? Vad kostar det?

Kontakta en konsult som kan se vad som specifikt kan vara bra för just ditt hus.

Det kan röra sig om olika belopp beroende på vad du behöver göra. Det kan röra sig om allt från att sätta in nya ventiler till att täta bottenplattan eller sätta in en radonsug.

Det bästa är att höra med en konsult om vad just ditt hus behöver.