Resultat från livsmedelskontrollen

Här kan du se resultatet av den senaste livsmedelskontrollen hos restauranger, caféer, butiker, skolkök, äldreboenden med flera.

Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel. Det innebär att maten är märkt på rätt sätt och att kunden inte riskerar att bli sjuk av den. Det ska heller inte finnas någon risk att någon blir lurad av felaktig marknadsföring eller märkning.

Vill du veta hur restauranger i området klarade den senaste livsmedelkontrollen?

I kartan här nedan zoomar du in eller scrollar dig närmare adressen till restaurangen. Peka på punkten så får du information om vilket datum vi gjorde den senaste kontrollen och resultatet av kontrollen. 

Ibland har vi inte kunnat få kontrollen avslutad vid besöket, till exempel på grund av att vi har en diskussion med livsmedelföretagaren eller Livsmedelsverket. Kontrollen är utförd men i rutan för "Resultat" kommer det att vara tomt. Så fort kontrollen/ärendet är avslutat och klart kommer det att finnas ett resultat.

Vad ingår i kontrollen?

Livsmedelskontroll omfattar 15 olika områden. Vid varje kontrolltillfälle väljer vi ut vilka områden vi ska kontrollera. Det betyder att alla områden inte kontrolleras vid varje tillfälle.

Förhållandena kan ha ändrats

Tänk på att det är resultatet från den senaste kontrollen som visas. Det är alltid en ögonblicksbild vi ser när vi gör kontrollen.

För nya restauranger, caféer med flera visas resultatet först efter att vi gjort den första kontrollen. Därför kan punkten för verksamheten saknas på kartan.

Alla livsmedelsföretag får kontroll

Hur ofta vi besöker företagen varierar, det beror bland annat på vilka risker som finns i livsmedelshanteringen och hur många kunder företaget har.

En medelstor restaurang får normalt 1-2 kontroller per år. Företag som har små risker och liten omfattning får kontroll minst en gång vart tredje år.

Restauranger och serveringar 
 Butiker
Skol- och omsorgskök
Övriga livsmedelsverksamheter, till exempel glass- och godistillverkning
Mobila livsmedelsanläggningars bakgrundsplats Mobila livsmedelsanläggningars bakgrundsplats