Bild på en gammal vattenpump.

Har du servitut för din avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn?

Lantmäteriet informerar om att äldre inskrivningar som inte förnyas kommer att förfalla.

Det gäller inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968. De här inskrivningarna är berörda

  • avtalsservitut
  • nyttjanderätt
  • avkomsträtt

Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då ska du anmäla till Lantmäteriet om förnyelse innan utgången av 2018.

Om du har e-legitimation kan du på Lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet" kontrollera vilka avtal som finns för din fastighet. Är din fastighet berörd av förändringen? Läs gärna mer på Lantmäteriets webbsidor.