En godtagbar avloppsanläggning ska bland annat innehålla en slamavskiljare och efterföljande rening.

Inspektion av små avlopp under våren och sommaren 2018

Nästa sommar är det runt Bottensjön i Karlsborgs kommun och söder om Falköpings tätort som inspektionerna sker. Vill du inte få ditt nuvarande avlopp inspekterat ska du till exempel ha skickat in en ansökan om att få bygga en ny anläggning.

Bor du i något av de här områdena så har du fått ett brev från oss. Brevet innehåller mycket information, bland annat ett meddelande där vi berättar vad vi vet om ditt enskilda avlopp. I de flesta fallen har vi inte så mycket kunskap om avloppet.

Om du har en avloppsanläggning som är godkänd har du inte fått något brev.

Falköpings kommun

Brevet har skickats till hushåll i området söder om Falköpings tätort, närmare bestämt i området mellan Luttra, Göteve och Trävattna.

Karlsborgs kommun

Brevet har skickats till hushåll i området mellan Mölltorp, Forsvik, Flugebyn och Karlsborg. 

Vad ska du göra nu?

Om du inte vill att vi inspekterar din nuvarande avloppsanläggning så ska du göra något av detta senast den 15 april 2018:

Så här uppfattar du din anläggning Då gör du det här
Om du inser att din nuvarande anläggning inte uppfyller dagens krav på rening (till exempel storlek och ålder på anläggningen).

Skicka in en fullständigt ifylld blankett för att ansöka om tillstånd att få göra en ny avloppsanläggning.

Om du vill bygga en gemensam anläggning tillsammans med flera av dina grannar eller ansluta ditt avlopp till kommunal avloppsrening.
Skicka in en fullständig så kallad avsiktsförklaring. Det innebär att ni ska lista vilka fastighetsägare (namn, adress och fastighetsbeteckning) som planerar att bygga en gemensam anläggning. Ni ska även beskriva översiktligt hur ni tänker er att lösa reningen av avloppsvattnet.
Om du anser att din anläggning är godtagbar kan du skicka in papper till oss som visar att din avloppsanläggning är godtagbar (till exempel foton, en kopia på ett tillstånd som vi saknar, ritningar, eller annan information som visar att anläggningen är godtagbar). Observera! En stenkista är inte en godtagbar avloppsaläggning! Vi granskar dina papper och bedömer om anläggningen uppfyller dagens reningskrav.Du har inget utsläpp av avloppsvatten från huset, varken vatten från wc eller bad-, disk- eller tvätt.Skicka in uppgifter som visar att du inte har något utsläpp av avloppsvatten (till exempel foton, skriftlig beskrivning av hur du har det med vatten och eventuellt avlopp/latrin)

 

Du får betala en avgift

Inför 2018 års inspektion av små avlopp får fastighetsägarna betala lite olika beroende på den arbetsinsats vi har utfört och kommer att utföra. Avgiftens storlek avgörs i varje enskilt fall.

Den lägsta avgiften får du betala om du tar fasta på vår bedömning att din nuvarande avloppsanläggning inte uppfyller dagens reningskrav och om du senast den 15 april 2018 skickar in en ansökan om att få tillstånd för en ny godtagbar anläggning. Alla fastighetsägare som har en anläggning som vi saknar information om eller som vi efter registergenomgången bedömer inte uppfyller dagens krav på avloppsrening betalar den här avgiften. Om du visar för oss att du inte har något utsläpp av avloppsvatten får du också betala den här avgiften.

Avgiften i nästa nivå får du betala som vill visa att din anläggning är godtagbar och skickar in papper till oss som vi behöver granska. Vi granskar pappren och gör en ny bedömning utifrån det som du har skickat in till oss.

Den högsta avgiften betalar du som inte godtar vår bedömning eller som avstår från att skicka in några uppgifter överhuvudtaget till oss. Då kommer vi och inspekterar din nuvarande avloppsanläggning.

Avgift för ansökan

Under 2017 är avgiften för att få tillståndet för den nya avloppsanläggningen 4 775 kronor. Avgifterna brukar höjas med index varje år. Avgiften för 2018 blir troligen högre än för 2017.