Vatten & avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Här har vi samlat information om bland annat badvatten, dricksvatten och vad som krävs när man anlägger en enskild avloppanläggning.