Förtroendevalda

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg består av tio ordinarie ledamöter och tio ersättare. Även Miljönämnden östra Skaraborg består av tio ledamöter och tio ersättare.

Direktionens ledamöter Parti   Kommun
Rolf Eriksson (S) ordförande  Tibro
Catrin Hulmarker (M) vice ordförande    Hjo
 - (S) ledamot Falköping
Lena Sjödahl (M) ledamot Falköping
Pierre Rydén (S) ledamot Hjo
Catarina Davidsson (C) ledamot  Karlsborg
Peter Lindroth (S) ledamot Karlsborg
Katarina Jonsson (M) ledamot Skövde
Marie Ekman (S) ledamot Skövde
Alda Danial (L) ledamot Tibro
        
Ersättare      
Karola Svensson (C) ersättare Falköping
Ingrid A. Jarlsson (M) ersättare Falköping
Britt-Marie Sjöberg (C) ersättare Hjo
Marie Lindberg (S) ersättare Hjo
Anna Bruzell (S) ersättare  Karlsborg
Anders Ståhl (L) ersättare  Karlsborg
Leif Walterum (C) ersättare Skövde
Johan Ask (S) ersättare Skövde
Anna-Karin Johansson (C) ersättare Tibro
PeO Andersson (M) ersättare Tibro
       
Miljönämndens ledamöter Parti   Kommun
Ulf Eriksson (C) ledamot ordförande, Falköping
Björn Spetz (L) ledamot förste vice ordförande, Skövde
Björn Bröne (L) ledamot andre vice ordförande, Hjo
Helena Wigh (SD) ledamot Falköping
Kjell-Arne Green (S) ledamot Hjo
Jonas Davidsson (S) ledamot Karlsborg
Anders Lundgren (C) ledamot Karlsborg
Göran Bergman (S) ledamot Skövde
Gunnel Johansson (S) ledamot Tibro
Kent Wengholm (M) ledamot Tibro
       
Ersättare      
Lars Theng (S) ersättare Falköping
Åsa Gustaf-Janson (M) ersättare Falköping
Knut Indebetou (M) ersättare Hjo
Johanna Lövgren (S) ersättare Hjo
Ronny Siderud (S) ersättare Karlsborg
Stig Larsson (L) ersättare Karlsborg
Orvar Eriksson (C) ersättare Skövde
Margaretha Åslund (S) ersättare Skövde
Lina Dahm (S) ersättare Tibro
Janeric Dahlin (L) ersättare Tibro