Om Miljösamverkan

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Ansvarsområden för Miljönämnden östra Skaraborg

Miljönämndens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att lagar och regler följs. Miljönämnden vill också inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljönämnden ansvarar för:

  • Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Tillsyn/kontroll innebär till exempel att miljönämnden kontrollerar att fabriker följer miljölagstiftningen och att livsmedelsföretag sköts på ett sådant sätt att människor inte riskerar att bli sjuka av livsmedel. Prövning innebär bland annat att miljönämnden beviljar tillstånd för enskilda avlopp. 
  • Miljönämnden ska följa utvecklingen inom miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
  • Miljönämnden ska lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som omfattas av nämndens ansvarsområde.

Direktion, nämnd och miljökontor

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg består av kommunalråd och oppositionsråd från kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Direktionen har tio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Direktionen fattar bland annat beslut om budget, taxor, policyer och organisationsfrågor.

Miljönämnden östra Skaraborg består av politiker från Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Nämnden har tio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Miljönämndens politiker fattar övergripande beslut om bland annat verksamhetens mål och vad som ska prioriteras.

Miljökontoret består av tjänstemän som arbetar för direktionen och nämnden. Det är tjänstemännen som i huvudsak sköter det dagliga arbetet med att till exempel besöka olika företag, fatta beslut och svara på frågor.

Mer information

Vill du veta mer om vad kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg arbetar med och vad miljönämnden tycker är extra viktigt? Läs gärna kommunalförbundets förbundsordning, reglemente och kontroll- och tillsynsplanerna som du finner under dokument. Vill du veta mer om speciella ansvarsområden hittar du information i menyn.