Skolbänkar med stolar står i en fyrkant i ett klassrum.

Kontroll av inomhusmiljön vid 160 förskolor, grundskolor och gymnasier

Vi kontrollerade så att det inte fanns tecken på fuktskador, trasiga ytskikt och att inomhus- och varmvattentemperaturerna var bra.

Dessutom kontrollerade vi att verksamheterna källsorterar sina förpackningar. Vid högstadieskolor och gymnasier kontrollerade vi även så att rökning inte förekom på skolans område eftersom det är förbjudet enligt tobakslagen.

Resultat av kontrollerna

Hos en betydande del av skolorna (verksamheterna) har vi sett att det fanns behov av åtgärder i lokalerna. Det handlade om tecken på fuktskador, trasiga ytskikt i hygienutrymmen och trasiga golvmattor i övriga lokaler. Vi kunde se att de rutiner som fanns för att felanmäla brister inte fungerade. Det vill säga att när en person upptäckte något fel så hamnade inte alltid den informationen hos fastighetsansvarig eller liknande.

Vi följer upp att bristerna åtgärdas

Många av de verksamheter som har haft tecken på fuktskador, trasiga ytskikt och trasiga golvmattor har vi fått besked om att åtgärder är inplanerade. Vi kommer att följa upp att övriga brister som vi sett vid våra kontroller åtgärdas och vid behov fatta beslut så att de utförs för att åstadkomma förbättringar. En del åtgärder som behöver uträttas är enklare och kan genomföras med små medel.

Vid vår tillsyn enligt tobakslagen har en del högstadier och gymnasier uppmärksammats på att de behöver arbeta mer med åtgärder för att förebygga och förhindra rökning på skolgården.