Duvor går på marken och letar föda.

Duvpest på flera platser i landet

Vilda duvor i bland annat Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm och Enköping har drabbats av smittan. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma newcastlesjukan hos tamfåglar.

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor. Vilda fåglar kan även bära på fågelinfluensavirus.

Jordbruksverket uppmanar alla som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap att ha bra hygienrutiner så att newcastlesjuka och fågelinfluensa inte drabbar dina djur.

Av tidigare erfarenhet vet vi att hösten och vintern är den period då vi i Sverige kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet. Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner.

Läs gärna mer på Jordbruksverkets och SVAs (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) webbsidor.