Åtgärder för att förhindra smittspridning

Nya begränsningar för att förhindra trängsel och smittspridning på serveringsställen. Endast avhämtning är tillåten efter klockan 20:30.

Ytterligare begränsningar sedan 1 mars 2021.

Folkhälsomyndighetens uppdaterar föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

I korthet innebär ändringarna att:

-På serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, till exempel ett café inuti ett köpcenter som inte har en egen entré, krymps antalet tillåtna personer i ett sällskap från 4 till 1.

-Alla serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Försäljning av mat och dryck för avhämtning, som alltså inte förtärs på stället tillåts även efter 20.30. Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra

Läs om de uppdaterade föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs regeringens information om de kommande begränsningarna.

Ny lag från 10/1-2021 begränsar antalet besökare på gym, badhus och handelsplatser

Den nya så kallade Pandemilagen samt tillhörande föreskrifter och allmänna råd träder i kraft för att begränsa antalet personer i inomhuslokaler.

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn av trängsel på andra platser än serveringsställen. Länsstyrelsen Västra Götaland når du på 010-224 40 00 (öppet 8.00–16.30) och vastragotaland@lansstyrelsen.se. Du kan även läsa mer om länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet för pandemilagen på deras webbplats.

Läs om den nya tillfälliga pandemilagen på Regeringens webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2021:2

Serveringsställen regleras av föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Serveringsställen såsom restuaranger och caféer regleras sedan den 1/7 2020 av föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Den 24 december 2020 uppdaterades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Bland annat innebär de skärpta reglerna att maximalt fyra personer får sitta tillsammans vid ett bord. Är sällskapet större än så måste personerna delas upp vid flera bord med minst en meter emellan.

Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF 2020:37. 

Serveringsställen kan indirekt påverkas av den så kallade Pandemilagen i vissa fall

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats:
"Om en verksamhet, t.ex. en butik eller ett gym, delvis består av ett serveringsställe omfattas bara butiken eller gymmet av föreskrifterna. Serveringsställen omfattas alltså inte av föreskrifterna om butiker, köpcentrum och gym. Serveringsställen ska följa samma regelverk som tidigare. Det är kommunen som utövar tillsyn över serveringsställen. 

Serveringsställen som bara kan nås genom en annan verksamhet, som exempelvis en butik, kan dock indirekt komma att påverkas av föreskrifterna om butiker m.m. eftersom att butiken behöver fastställa ett maxantal besökare och kunder. Verksam­heter som delvis består av ett serveringsställe får därför räkna med den yta på serverings­stället som är tillgänglig för kunder och besökare när verksamheten fastställer den totala tillgängliga ytan."