Aktuellt

Ny lag för att förhindra trängsel på restauranger, barer mm

Från den 1/7 gäller en ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Alltså för restauranger, caféer och barer där det serveras mat och dryck. I korthet innebär de att verksamheter ska göra allt de kan för att minska smittspridning genom att förhindra trängsel. Miljönämnden ansvarar för tillsyn utifrån den nya lagen.

Sedan i slutet på mars har tillfälliga riktlinjer avseende trängsel på livsmedelsverksamheter gällt. Från och med den 1 juli ersätts dessa med en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagen förtydligar vissa delar av riktlinjerna men den största förändringen är att ansvaret för tillsyn flyttas från Smittskydd till kommunens miljönämnd.

I vårt område innebär det Miljösamverkan östra Skaraborg. Lagen innehåller även sanktionsmöjligheter, vilket innebär att vi nu kan förelägga om åtgärder, till exempel olika försiktighetsmått.

För verksamhetsutövaren, den som driver en restaurang, café, bar eller liknande innebär det ingen större skillnad mot de tidigare riktlinjerna.

Verksamhetsutövaren ska:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna eller på eventuell uteservering. Gäster ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Detta kan göras på flera sätt, till exempel genom att möblera om, göra markeringar på golvet, använda nummerlappssystem istället för kö eller begränsa antalet tillåtna besökare.

  • Verksamheten ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kö både innanför dörren och utanför dörren.

  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk eller buffé är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.

  • Gäster ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittande vid en bardisk.

  • Se till att gäster har möjlighet att tvätta händerna med två och vatten eller erbjuda handsprit.

  • Informera gäster hur de kan minska risken för smittspridning. Informationen ska innefatta vikten av att hålla avstånd, vikten av god handhygien, att mat och dryck ska intas sittande vid bord samt att gäster ska stanna hemma vid sjukdom. Informationen ska anpassas efter besökarna.

  • Verksamheten ska också i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras bland besökare och personal.

Klagomål & uppföljning av efterlevnad
Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga verksamheter. Vid behov sker samråd med smittskyddsläkare.

Klagomål och tips på verksamheter som inte upplevs följa reglerna ska lämnas till Miljösamverkan östra Skaraborg via mejl info@miljoskaraborg.se eller telefon 0500-493630. Det är bra om du är så konkret som möjligt, vi behöver veta vilken verksamhet det är som inte följer reglerna och på vilket sätt du upplever att de inte följs.

Andra platser än serveringsställen
När det gäller andra platser än serveringsställen, till exempel köpcenter, butiker och allmänna platser såsom torg och kollektivtrafik så är det verksamhetens OCH den enskilda individens ansvar att se till att avstånd kan hållas. Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om Covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Det finns inte någon utpekad myndighet som ansvarar för kontroll av dessa.

Föreskriften kan ibland överlappa förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. I dessa fall är det polisen som är behörig myndighet. Mer information finns på polisens hemsida.