Höjd risk för fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framförallt hos sjöfågel.

Skyddsnivå-2 gäller för Västra Götaland

Jordbruksverket beslutade den 2 november 2021 att upprätta ett nivå 2-område för delar av södra Sverige. Hela Västra Götaland omfattas av beslutet. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Beslutet innebär att:

 • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

 • Om det undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhängnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.

 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

 • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

 • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Kontakta veterinär vid misstanke om smitta

Kontakta din veterinär vid förändring av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning.

Allmänna hygienregler 

 • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
 • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
 • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
 • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.