Vi ska minska antalet plastbärkassar som vi använder. Använd de du köper eller får många gånger.

Hjälp till att minska plastbärkassarnas miljöpåverkan!

Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön.

Idag använder varje person inom EU ungefär 198 plastkassar per person och år. Målet är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att förbrukningen av tunna plastbärkassar inte överskrider

 • 90 plastkassar per person och år senast den 31 december 2019 och
 • 40 plastkassar per person och år senast den 31 december 2025

 

Syftet är att

 • minska förbrukningen av plastbärkassar
 • minska nedskräpningen
 • mer effektivt resursutnyttjande

 

Nedskräpning orsakat av plast är ett växande miljöproblem, även i Sverige

 • Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och i den marina miljön. I världshaven har man beräknat att ungefär 260 000 ton plast flyter omkring.
 • Produkter av plast, till största delen förpackningar som till exempel plastbärkassen, är det vanligaste skräpet på svenska västkusten. Bärkassar och flaskor av plast utgör 70 procent av den totala mängden plast i Östersjön.
 • Plaster bryts ner långsamt i naturen. I stället bryts den till mindre partiklar och till slut till så kallade mikroplaster. Plast i miljön påverkar djur och natur och kan vara en källa till att sprida giftiga ämnen i miljön. Långlivade organiska föroreningar kan till exempel bindas till plastens partikelyta.

Här är några exempel på vad du kan göra

 • Ta ingen ny bärkasse. Om du måste köpa eller få en ny kasse, använd den så många gånger som möjligt.
 • Använd de bärkassar eller väskor som du redan har hemma.
 • Alla bärkassar påverkar miljön. Det finns för- och nackdelar med alla typer av material. Det viktigaste är att du använder kassarna du köper eller får, flera gånger.
 • Till soporna är det bäst att använda de speciella soppåsar som finns att köpa i butiken. De är ofta av tunnare material är bärkassarna. Det innebär att resurser sparas.