Gamla servitut för avloppsanläggningar eller dricksvattenbrunnar kan behöva förnyas före utgången av 2018.

Har du servitut för din avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn?

Lantmäteriet rensar i registret. Kom ihåg att förnya ditt servitut före utgången av 2018 om det är inskrivet före 1 juli 1968.

Det gäller inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968. De här inskrivningarna är berörda

  • avtalsservitut
  • nyttjanderätt
  • avkomsträtt

Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då ska du anmäla till Lantmäteriet om förnyelse innan utgången av 2018.

Om du har e-legitimation kan du på Lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet" kontrollera vilka avtal som finns för din fastighet. Är din fastighet berörd av förändringen? Läs gärna mer på Lantmäteriets webbsidor.