Friskare hus har nöjdare hyresgäster

Här finner du informationsmaterial från möte med fastighetsägare.

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär på grund av brister i byggnaden. Besvär kan förebyggas genom att göra planerade systematiska kontroller (egenkontroll). 

Under november månad kommer ett 30-tal utvalda fastighetsägare att få tillsyn av MÖS. Denna tillsyn är en del i Socialstyrelsens nationella projekt om fastighetsägares egenkontoll.

Områden fastighetsägaren bör ha kontroll på

Det finns många områden som du som fastighetsägare behöver ha kontroll över. Här är några exempel, som kan beröra dig:

 • Avfallshantering
 • Buller från fläktar, grannar, trafik m.m.
 • Oljecistern
 • Fukt och mögel
 • Miljö- och hälsoskadliga byggnadsmaterial
 • Inomhustemperatur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • Radon
 • Skadedjur
 • Vattentemperatur
 • Ventilation

Detta är några av de vanligaste områdena men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön.

Mer information

Till höger finns några länkar där du kan hitta mer information om vad fastighetsägarens ansvar och egenkontroll innebär.