En kock lägger upp mat på en tallrik.

100 livsmedelsanläggningar kontrollerade

Vi har gjort oanmälda livsmedelskontroller hos verksamheter som klassas som storhushåll (restauranger, pizzerior, mobila anläggningar, skol- och förskolekök).

Hos tillverkare av godis, mejeriprodukter, bageri, charkuteri och kosttillskotttillverkare har vi utfört bokade revisioner. I alla fem medlemskommunerna har vi också gjort revisioner av enheterna som har huvudansvar för kommunala kök och hemtjänst. Vi har även utfört revison hos stora butiker i Hjo och Skövde. Av de 100 kontrollerade anläggningarna klarade 91 stycken kontrollen utan avvikelse.

Kontroller vid restauranger, pizzerior, mobila anläggningar, skol- och förskolekök

Där kontrollerade vi deras rutiner för att lämna information om allergener till kunderna. Vi har också granskat verksamheternas system för spårbarhet. Livsmedlen ska kunna spåras minst ett steg tillbaka i livsmedelskedjan.

Vi kontrollerade även livsmedelssäkerheten. Denna punkt är omfattande, men den här gången valde vi att se på hur knivar och skärbrädor förvaras, separering mellan olika arbetsmoment och flöden i köken. Vi kontrollerade också att lokaler och utrustning var i gott skick, samt rengöring före, under och efter processen. Vi har även undersökt att portar, dörrar samt fönster är tillräckligt täta och hur förekomst av skadedjur, förebyggs och åtgärdas.

Ett annat kontrollområde var vattenförsörjning. Inom detta område kontrollerade vi rutiner för hantering av is, rengöring av kransilar och byte av vattenslangar. Vi kontrollerade material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (handskar, utrustning och emballage). Vi har också kontrollerat att verksamheterna har rutiner som förebygger risker som kan ske vid tillagning, återuppvärmning och nedkylning av mat.

Fokus på säker hantering och förvaring av utrustning

Vårt fokus har bidragit till att slitna och repiga ytor som är svåra att rengöra har åtgärdats. När ytorna är enkla att göra rena minskar risken för kontaminering av livsmedel.

Kontroll av rutiner för handhygien med fokus på handtvätt på samma plats där livsmedel sköljs har lett till att öka medvetenheten hos våra företagare om faran med spridning av bakterier och tvålrester och att ha rutiner för att motverka föroreningen.

Några verksamheter har ändat sina rutiner gällande förvaring och rengöringsmöjligheter av städredskap och städutrustning. Städutrustningen som hållas ren och förvaras på ett hygieniskt sätt leder till att bakterietillväxt minimeras.

Livsmedel som förvaras oskyddat kan medföra en risk för kontaminering. Företagen har fått kunskap om varför det är viktigt med varuskydd på livsmedel.