138 av 148 restauranger och kök vid skolor, och inom vård och omsorg hade ingen avvikelse vid senaste livsmedelskontrollen

Det är viktigt att informera om allergener även vid bufféservering.

138 av 148 restauranger och kök vid skolor, och inom vård och omsorg hade ingen avvikelse vid senaste livsmedelskontrollen

Vid förskolor och äldreboenden har vi kontrollerat att livsmedelsinformationen på förpackade matlådor är rätt och att det finns information om innehåll av allergener vid serveringar.

Kontrollen vid förskolor och äldreboenden omfattade

 • Hur verksamheterna hanterar livsmedlens spårbarhet, till exempel hur man ska göra om ett livsmedel visar sig vara dåligt och hur eventuella ersättningsvaror kontrolleras med tanke på innehåll och allergener.
 • Rengöringen (hygien före, under och efter processen) av lokaler och utrustning.
 • Personalens utbildning i hygien och arbetsmetoder.
 • Hur verksamheterna arbetar med skadedjursbekämpning.

 

Resultatet av kontrollerna vid förskolor och äldreboenden

Förskolor och äldreboenden har bra rutiner för livsmedelsinformation vid servering och utskick av mat. De serverar det som presenteras på menyn. Om det till exempel står torsk på menyn så serverar de torsk och inte någon annan fisk. De förskolor och äldreboenden som har bufféservering, informerar om allergener vid buffén.

Vid kontroll av hur spårbarhetssystemet fungerar vid förskolor och äldreboenden konstaterade vi brister i det interna spårbarhetssystemet. Vid några verksamheter var det svårt att koppla ihop råvaran med respektive följesedel/faktura. I vissa fall har verksamheterna köpt in en ersättningsvara men den går inte koppla ihop den med följesedeln/fakturan.

Kontrollerna vid förskolor och äldreboende inom området livsmedelsinformation har lett till ökad kunskap hos livsmedelsverksamheterna om vikten av korrekt information när det gäller allergener i maten. Detta gäller både vid servering och vid utskick av mat.

Kontrollerna vid restaurangerna omfattade bland annat

 • att det är rätt organisationsnummer på kassakvittot
 • utformning och underhåll av lokaler och utrustning, rengöringen (hygien före, under och efter processen) av lokaler och utrustning
 • personlig hygien (tillgång till handtvättställ med utrustning för hygienisk tvättning och torkning av händerna)
 • utbildning i hygien och arbetsmetoder
 • kontroll av temperaturer så att kylkedjan hålls och så att verksamheterna uppfyller temperaturkriterierna för varmhållning och upptining.
 • Hos verksamheter som har hamburgare på menyn har vi informerat om vikten av att servera genomstekta hamburgare för att minska risken för smittspridning av Ehec-bakterien.

 

Matavfall ska hanteras enligt särskilda regler

Vid besöken hos restaurangerna kontrollerade vi även att verksamheterna lämnar in allt matavfall enligt miljölagstiftningen. Under 2018 kontrollerar vi hantering av animaliska biprodukter (ABP) vid restauranger.

Tio av de besökta restaurangerna fick krav att vidta åtgärder om livsmedelshanteringen

Kortfattat har vi ställt dessa krav:

 • rengöring både av lokaler och utrustning,
 • se till att lokaler och utrustning till exempel bänkar,
 • degmaskiner och matberedare är i gott skick,
 • täcka över livsmedel så att de inte kontamineras,
 • införa en fungerande rutin för personlig hygien där rena arbetskläder och tillgång till handfat med tvål och papper vid hantering säkerställs,
 • information om allergener till kunder,
 • tillgång till instickstermometer,
 • tillräcklig kunskap för de arbetsuppgifter som utförs,
 • kontroll över pH i sushiris
 • införande av fungerande rutiner för nedkylning och varmhållning.