Märkningen på livsmedelsförpackningen ska vara klart läsbar och inte skymmas av annan text eller bilder.

Livsmedelsförpackningar ska vara ordentligt märkta

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med alla uppgifter konsumenten behöver få för att kunna göra ett medvetet och säkert val.

Märkningen på livsmedelsförpackningen ska vara klart läsbar och inte skymmas av annan text eller bilder. För att öka läsbarheten finns det ett krav på minsta tillåten teckenstorlek. På stora förpackningar ska texten vara minst 1,2 mm och på små förpackningar ska den vara minst 0,9 mm. När man mäter teckenstorleken ska man utgå från den lilla bokstaven x.

De flesta märkningsregler är gemensamma inom hela EU. De generella reglerna om märkning finns i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation - den så kallade informationsförordningen. I bilaga IV definieras storleken på lilla bokstaven x.

Ytterligare regler finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2014:4) om livsmedelsinformation.