Registrering av livsmedelsanläggning

Lämna in din anmälan minst 10 arbetsdagar innan du ska starta din verksamhet.

Registrering av livsmedelsanläggning

Om du funderar på att starta eller ta över en restaurang, servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering så skall du kontakta MIljösamverkan. Du kan behöva göra en registrering av din verksamhet för att få starta. 

En registrering innebär att vi vet om att ett företag finns, på vilken plats det finns och vilken verksamhet som bedrivs. Verksamheten får starta tidigast tio arbetsdagar efter att anmälan har lämnats till oss.

Även livsmedelsföretag som bedriver verksamhet i fordon eller fartyg ska registreras. Registreringen ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas.

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Miljösamverkan är skyldig att åtalsanmäla alla verksamheter som drivs utan att vara registrerad eller godkänd.

Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet både till ägaren och till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyten eller bolagsförändring (ändring av organisationsnummer). Byter verksamheten namn eller lokal så måste du lämna in en ny anmälan om registrering.

Du som är på gång att starta eller ta över ett livsmedelsföretag kan hitta mer information på livsmedelsverkets webbplats. Se länken "Starta och driva livsmedelsföretag".

Dricksvatten

Om din livsmedelsverksamhet tar dricksvatten från en "egen" brunn eller från en förening så ska du även anmäla det till oss. Det gör du samtidigt som du anmäler din livsmedelsverksamhet.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för registrering och kontroller. Avgiften för registrering motsvarar en handläggningstimma. Avgiften för den årliga kontrollen beror på vilken riskklass livsmedelsverksamheten placeras i. Mer information om avgifter och riskklasser finns under "Riskklassning och avgifter". Riskklassning av din verksamhet görs vid det första kontrolltillfället.    

Meddela om din verksamhet förändras

Som livsmedelsföretagare ska du upplysa oss om betydande ändringar i verksamheten sker, eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan till exempel vara ägarbyte, ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym. Registreringen för verksamheten är knutet både till livsmedelsföretagaren och till lokalen.
 

Övrig information

Bygglov eller bygganmälan kan behöva göras innan start av en livsmedelsanläggning. En fettavskiljare kan behöva installeras. Ta kontakt med ansvariga på din kommun, se länkar.