Ägarbyte, ändring och avveckling av verksamhet

Ägarbyte och förändringar av verksamheten ska anmälas till Miljösamverkan östra Skaraborg. När du avvecklar din verksamhet behöver vi veta det!

Förändringar i verksamheten

Om du ska göra betydande förändringar i din verksamhet ska du kontakta Miljösamverkan östra Skaraborg. Du kan behöva göra en ny registrering innan du sätter igång. Läs mer om registrering i menyn till vänster.
Betydande ändringar kan till exempel vara ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Ägarbyte

Om du tar över en livsmedelsverksamhet måste du först göra en registrering innan du får starta. Registreringen för verksamheten är knutet både till livsmedelsföretagaren och till lokalen. Läs mer om registrering i menyn till vänster.
 
Den tidigare ägaren måste skicka ett brev eller ett mejl till oss och tala om att verksamheten har upphört. I brevet/mejlet ska man uppge verksamhetens (företagets) namn, verksamhetens adress och verksamhetsutövarens namn. Brevet ska undertecknas av den tidigare ägaren/verksamhetsutövaren.

När du avslutar din verksamhet

Skicka ett brev eller mejl till oss och tala om att verksamheten upphört. Uppge företagets organisationsnummer, namn, adress och från vilket datum företaget upphör. Registreringen för din livsmedelsanläggning upphör. Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör vid kommande årsskifte.