Solarier

Solarier

I Sverige får strålningen i solarier maximalt motsvara strålningen i tropisk sol (UV-index 12) vilket är betydligt starkare än den strålning vi normalt får i Sverige under soliga sommardagar (ca UV-index 8). Strålningen i solarier innehåller också en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. Därför skyddar den bruna färgen du får i solariet inte lika bra mot solstrålning som den färg du får av att sola utomhus.

Råd om solariesolning

Av dessa anledningar har Strålsäkerhetsmyndigheten följande råd till dig som använder solarium.

  • Sola aldrig så att huden blir röd. Fem minuter kan räcka första gången om du inte redan är brun.
  • Avlägsna kosmetika. En del kosmetika kan öka risken för brännskador.
  • Använd skyddsglasögon. Det minskar risken för att UV-strålningen orsakar inflammation i ögats hornhinna.

Avstå gärna från solning i solarium 

Eftersom det finns ett tydligt samband mellan hudcancer och solning i solarier avråder Strålsäkerhetsmyndigheten från att använda solarium. Särskilt om du:

  • är under 18 år. Barn och ungdomar har extra känslig hud,
  • har solkänslig hud och har svårt för att bli brun i solen,
  • solade i solarium för mindre än två dygn sedan,
  • tar mediciner,
  • har en infektion. UV-strålning försämrar immunförsvaret,
  • har eller har haft hudcancer eller någon släkting har drabbats av hudcancer.

Läs gärna mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, se länk till höger.