Radonbidrag

Regeringen inför stödet för radonsanering igen.

Från och med den 1 juli 2018 går det att söka stöd för radonsanering.

Det är ägare till en- och två bostadshus som kan söka bidraget under förutsättning att ägaren själv bor i huset.

Bidraget kan täcka 50 procent av skäliga åtgärdskostnader. Maxbelopp blir 25 000 kronor. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 Bq per kubikmeter.

Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.