Radonbidrag

Det tidigare bidraget finns inte längre. Regeringen har föreslagit att ett nytt bidrag kan införas under 2018.

Det tidigare bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från Regeringen. Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka det tidigare bidraget.

Om du redan har fått din ansökan om det tidigare radonbidraget beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för det tidigare radonbidraget var 31 december 2014 (ankomstdatum till länsstyrelsen).

Det tidigare bidraget kunde sökas för att vidta sänkande åtgärder om du hade en radon halt i ditt hus över 200 Bq/m3.

Nytt stöd för radonsanering kan införas under 2018

Statens budgetproposition för 2018 innehåller ett förslag om nytt bidrag för radonsanering av bostäder. Regeringen håller för närvarande på att ta fram regler för det nya radonbidraget som förväntas införas under 2018.

I samband med att regeringen fattar beslut om det nya radonbidraget kommer vi att publicera information om när det går att börja söka bidraget och hur en ansökan ska gå till. En god start är att mäta radonhalten i din bostad, passa på att nyttja vårt kampanjerbjudande!