Radonbidrag

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från Regeringen. Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidraget.

Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för radonbidrag var 31 december 2014 (ankomstdatum till länsstyrelsen).

Om radon halten i ditt hus överstiger 200 Bq/m3 har du kunnat få ett statligt bidrag för att sänka halten. Du skulle ha ansökt om bidraget hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län senast den 31 december 2014.