Skövde kommun med i projekt mot sopdumpning

Nedskräpning vid Förpacknings – och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer är ett problem som medför stora kostnader och irritation. Under våren inledde FTI tillsammans med utvalda kommuner, däribland Skövde kommun, projektet Ren Återvinning för att prova olika metoder för att minska nedskräpningen av grovsopor.

Trots att hushållen i Sverige är bäst i Europa (tillsammans med Belgien) när det gäller återvinning av förpackningar och tidningar, så återstår problematiken av nedskräpning vid återvinningsstationerna runtom i Sverige. FTI har under åren provat en rad olika åtgärder för att minska nedskräpningen och samtidigt öka viljan till källsortering, tiill exempel att tömma behållarna oftare så de inte är överfulla.

Men idag kvarstår problemet med illegal dumpning av grovsopor, dels från privatpersoner som dumpar till exempel soffor eller kylskpåp som egentligen ska lämnas på kommunala bemannade återvinningscentraler, dels om företag och verksamheter som dumpar t ex byggavfall, stora mängder däck och inte minst, restaurangavfall som egentligen ska hanteras av en privat eller kommunal entreprenör