Vi ska minska antalet plastbärkassar som vi använder. Använd de du köper eller får många gånger.

Hjälp till att minska plastbärkassarnas miljöpåverkan!

Plastkassar är energikrävande att tillverka och är en källa till nedskräpning. Det är också ett stort resursslöseri att bara använda dem en gång. Du kan lätt minska din användning av plastkassar.

Idag använder varje person inom EU ungefär 198 plastkassar per person och år. Målet är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att förbrukningen av tunna plastbärkassar inte överskrider

 • 90 plastkassar per person och år senast den 31 december 2019 och
 • 40 plastkassar per person och år senast den 31 december 2025.

 Här är några exempel på vad du kan göra

 • Använd väska eller plastkasse du redan har istället för att ta en ny. 
 • Om du måste köpa eller få en ny kasse, använd den så många gånger som möjligt.
 • Sortera din använda och slitna plastkasse som plastförpackning.

Nedskräpning orsakat av plast är ett växande miljöproblem, även i Sverige

 • Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och i den marina miljön. I världshaven har man beräknat att ungefär 260 000 ton plast flyter omkring.
 • Produkter av plast, till största delen förpackningar som till exempel plastbärkassen, är det vanligaste skräpet på svenska västkusten. Bärkassar och flaskor av plast utgör 70 procent av den totala mängden plast i Östersjön.
 • Plaster bryts ner långsamt i naturen. I stället bryts den till mindre partiklar och till slut till så kallade mikroplaster. Plast i miljön påverkar djur och natur och kan vara en källa till att sprida giftiga ämnen i miljön. Långlivade organiska föroreningar kan till exempel bindas till plastens partikelyta.

 

Till soporna är det bäst att använda de speciella soppåsar som finns att köpa i butiken. De är ofta av tunnare material är bärkassarna. Det innebär att resurser sparas. 

Två ansvarsområden i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar

 • Du som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastkassar till Sverige ska rapportera antalet tunna respektive tjocka plastkassar avsedda för den svenska marknaden, till Naturvårdsverket.
 • Du som i yrkesmässig verksamhet säljer eller ger bort /tillhandahåller plastkassar ska informera konsumenter om:
  • plastkassars miljöpåverkan
  • fördelarna med att minska förbrukningen av plastkassar
  • åtgärder som konsumenten kan vidta för att minska förbrukningen.