Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda brädor, gummidäck, möbler, träspån etc.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns risk att även kolväten, t.ex. PAH:er, som är cancerframkallande och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador bildas när man eldar avfall.

Trädgårdsavfall

Det är olämpligt att elda trädgårdsavfall, grenar eller kvistar, både ur miljösynpunkt och med tanke på risken för att elden kan sprida sig. Det är betydligt bättre att kompostera materialet eller transportera det till en återvinningscentral.

Kontrollera med Räddningstjänsten

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med Räddningstjänsten vad som gäller för eldning just vid det tillfället.

Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks. Se mer på Räddningstjänsternas webbplatser. 

Du bör även lyssna med ditt försäkringsbolag för att höra hur de ställer sig till att du vill elda gräs.

Var rädd om djuren som gömmer sig i rishögarna

Om du fått tillåtelse att elda din rishög tänk då på att det kan finnas både övervintande igelkottar och nyinflyttade fåglar i den. Det är därför bra att flytta på högen precis innan den ska eldas, så att djuren som sökt skydd där får en chans att komma undan lågorna.