En fördelningsbrunn fördelar ut avloppsvattnet i flera ledningar så att det kan renas.

Välkommen till avloppsmässan!

Torsdagen den 30 mars mellan kl 16-20 vid Medborgarhuset i Falköping.

För att ge så många människor som möjligt chans att öka sin kunskap om vad som behöver göras med sitt enskilda avlopp så ordnar vi i år en avloppsmässa.

Träffa gräventreprenörer, tillverkare och kommunala representanter

På plats vid Medborgarhuset kommer flera olika företag som säljer och bygger avloppsanläggningar att finnas. Falköpings kommun kommer att ha personal från VA-kontoret på plats så att du kan diskutera eventuella möjligheter till anslutning till kommunalt avlopp.

Miljösamverkan bjuder in till mässa och möte

Från Miljösamverkan kommer våra inspektörer som arbetar med små avlopp att finnas på plats. Du kan diskutera med dem om just ditt avlopp och vad inspektionen innebär. Eller vad du behöver göra om du fått ett brev om inspektion.

Miljönämnden har som målsättning att minst 5 procent av de små avloppen ska åtgärdas årligen. Våra planer är att alla områden på landsbygden ska vara inspekterade inom en femårsperiod.

Avloppsmässa

Datum Torsdagen den 30 mars 2017
Tid kl 16-20
Plats Medborgarhuset, Falköping

 

Informationsmöte inför inspektion våren-sommaren 2018 Falköping

Datum Torsdagen den 30 mars 2017
Tid kl. 18.00
Plats Medborgarhuset, Falköping

 

Informationsmöte inför inspektion våren-sommaren 2018 Karlsborg

Datum Måndagen den 3 april 2017
Tid kl. 18.00
Plats Församlingshemmet i Mölltorp