Ny och gammal farosymbol för hälsovådliga kemiska produkter.

Nya regler för maskindiskmedel och andra kemiska produkter

Från och med den 1 juni i år ska alla kemiska produkter som säljs vara märkta enligt nya regler.

Det är reglerna i CLP-förordningen som ska följas. Alla kemiska produktersom finns på marknaden efter den 1 juni 2015 ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP-förordningen. En övergångstid för vissa blandningar har funnit fram till 1 juni 2017.

Nu upphör övergångstiden och det innebär att återförsäljare och butiker behöver kontrollera att förpackningar med äldre märkning inte finns kvar på hyllorna. Har du kvar produkter som är förpackade och märkta enligt den äldre lagstiftningen behöver du se till att sälja dessa förpackningar innan den 1 juni i år.

Miljövänligare maskindiskmedel i hela EU

Sedan 1 januari 2017 får maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 viktprocent fosfor per disk inte säljas till konsumenter i EU. I Sverige har vi haft en nationell begränsning av fosfor i maskindiskmedel. Den är nu ersatt av de nya EU-reglerna. 

Textiltvättmedel får inte innehålla fosfater

Sedan 30 juni 2013 är det inte tillåtet att sälja tvättmedel som innehåller mer än 0,5 gram totalfosfor per tvätt. Begränsningen gäller oavsett vilken hårdhet vattnet har.

I praktiken innebär de här begränsningarna ett förbud mot fosfater i tvätt- och maskindiskmedel för konsumentbruk.