Det är okej att bygga en markbaserad avloppsanläggning.

Det är okej att bygga en markbaserad avloppsanläggning

Ryktet har nått oss om att vi inte skulle tillåta markbaserade lösningar för små avlopp. Det stämmer inte!

I många fall är det mycket bra att bygga en markbaserad anläggning för små avlopp. På de allra flesta platser i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro är det lämpligt att göra en infiltrationsanläggning eller en markbädd för att rena sitt avloppsvatten. I vissa situationer kan anläggningen behöva placeras ovan marken.

Det kan till och med, under vissa förutsättningar, vara bättre än att satsa på ett minireningsverk för att rena avloppsvattnet.