Hamburgare ska alltid ätas genomstekta annars finns en ökad risk att drabbas av Ehec-smitta.

82 av 91 restauranger, pizzerior och tillagningskök vid skolor klarade livsmedelskontrollen utan avvikelser

Verksamheterna som fick besök fanns i Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro kommuner.

Vi kontrollerade att verksamheterna har fungerande rutiner för hantering, förvaring och transport av livsmedel samt att rutiner för temperaturkontroll vid varmhållning, kyl-och frysförvaring fungerar. Vi undersökte även att rutiner för information till kunder samt förvaring och hantering av avfall fungerar.

I samband med besöken gjorde vi även en kontroll av verksamheternas avfallssortering enligt miljöbalken. Syftet är att kartlägga om och hur verksamheterna sorterar sitt avfall samt att motivera verksamheterna till att förbättra sin avfallssortering.

Vad blev nyttan med projektet?

Våra kontroller ledde till att flera verksamheter som hade olämplig utrustning för livsmedelshantering bytte ut sin utrustning. Det är viktigt att material som kommer i kontakt med livsmedel är anpassade för ändamålet. Vissa material kan exempelvis avge tungmetaller eller andra skadliga ämnen som förs över till maten. Utrustningen måste vara lätt att rengöra så att inte bakterier och smuts hamnar i livsmedlen. Om verksamheten använder borrmaskin för att blanda sås, kan exempelvis blandarens motordel avge smörjolja som kan kontaminera såsen och blandarstaven kan vara målad i en färg som är skadlig och avger flagor. Dessutom är de ofta svåra att göra rent.

Det är en växande trend att äta halvråa hamburgare, men det medför en ökad risk att drabbas av Ehec-smitta. Ehec-bakterier finns naturligt i tarmarna på djur. Även om slakten genomförs på ett hygieniskt sätt är det svårt att undvika att tarmbakterierna når köttytan. I hela köttbitar är den lätt att steka bort den, men i just köttfärs blandas bakterien in och kan göra konsumenten sjuk. Vid våra kontroller hade vi därför som fokusområde hantering och servering av hamburgare. Vi har haft en bra dialog med livsmedelsföretagarna och informerat om hur viktig det är att genomsteka hamburgare och att det är företagets ansvar att servera säkra livsmedel. Detta ansvar kan aldrig lämnas över på kunden.