Tvätta bilen i en biltvätt eller

Biltvätt

Tvätta bilen rätt – för miljöns skull.

Var ska jag tvätta bilen?

Tvätta din bil i en ”gör-det-själv-hall” eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut. Om du ändå måste tvätta bilen hemma någon enstaka gång gör det då på en gräs- eller grusplan, med markägarens tillstånd. Använd handdiskmedel eller såpa för att minska risken för en långsiktig miljöstörning. Det är inte lämpligt att tvätta bilen med rengöringsmedel på gatan, asfalterad parkeringsyta eller liknande.

Hur ska jag tvätta bilen?

Tvätta bilen regelbundet och inte allt för sällan. Om du tvättar bilen ofta sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mindre och mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta. Men kom ihåg att även miljömärkta rengöringsmedel inte är så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Så här påverkas miljön

När du tvättar din bil lossnar bland annat oljerester, kemikalier från bilvårdsprodukter och tungmetaller. Det frigörs även däckpartiklar, bränslerester och partiklar av asfalt. Dessa ämnen är skadliga för både människan och miljön.

Biltvätt för företagare, bostadsrättsföreningar med flera

För företagare, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter som tvättar bilar gäller särskilda regler. Miljönämnden östra Skaraborg och Miljö- och bygglovnämnden i Hjo har antagit nämndriktlinjer för vad som gäller vid biltvätt. Nämndriktlinjerna finns under länkar till höger.

Tvättanläggningar som per kalenderår tvättar

  • fler än 5 000 personbilar
  • fler än 1 000 andra motordrivna fordon

är anmälningspliktiga fordonstvättar och ska anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten (Miljösamverkan). En så stor fordonstvätt ska också bedriva egenkontroll. Det innebär bland annat att verksamheten ska skicka in en årsrapport till oss med uppgifter om bland annat antal tvättar, fordonstyp och resultatet av vattenprovtagningen från reningsanläggningen. Om du driver en sådan anläggning ska du använda blanketten för årsrapport för fordonstvätt som du finner till höger.